Axudas para adquisición de libros e/ou material escolar de Educación Infantil para o curso 2023/2024

Axudas para adquisición de libros e/ou material escolar de Educación Infantil para o curso 2023/2024

Axudas do concello do Pereiro de Aguiar para adquisición de libros de texto e/ou material escolar de educación infantil para o curso 2023/2024

Prazo de presentación

  • Finalizará o 30 de setembro de 2023.

Contía da axuda

  • 100 euros para os cursos de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos)

Para quén é esta axuda?

As familias con menor poder adquisitivo do Concello do Pereiro de Aguiar que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Convivir con menores ao seu cargo, escolarizados en centros de ensinanza públicos ou privados en tramos concertados en Educación Infantil.
  2. Estar todos os membros da unidade de convivencia empadroados no Concello do Pereiro de Aguiar como mínimo desde o 1 de xaneiro de 2023.
  3. Non superar os 8.500,00 € de renda percápita anual (Computarase un membro máis no caso depresentar algún deles unha discapacidade igual ou superior ao 33%)

Descargar Aviso  

Descargar formulario de solicitude