Axudas do Concello de Pereiro de Aguiar para adquisición de material escolar e libros de texto

Axudas do Concello de Pereiro de Aguiar para adquisición de material escolar e libros de texto

Axudas do Concello do Pereiro de Aguiar para adquisición de libros de texto e/ou material escolar de educación infantil para o curso 2021/2022

  • Prazo de presentación: Finalizará o 30 de setembro de 2021.
  • Contía da axuda: 100 euros para os cursos de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos)

Destinatarios: As familias con menor poder adquisitivo do Concello do Pereiro de Aguiar que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Convivir con menores ao seu cargo, escolarizados en centros de ensino públicos ou privados en tramos concertados en Educación Infantil.
  2. Estar todos os membros da unidade de convivencia empadroados no Concello do Pereiro de Aguiar como mínimo desde o 1 de xaneiro de 2021.
  3. Non superar os 8.500,00 € de renda per cápita anual (Computarase un membro máis no caso de presentar algún deles unha discapacidade igual ou superior ao 33%)
DESCARGAR AVISO DESCARGAR IMPRESO DE SOLICITUDE