PEREIRO LIMPO E BONITO

Aprende a enviar os residuos aos contedores correctos e melloremos a reciclaxe entre todos 🙂

Envases de plástico, latas e briks

  • Os envases deben estar baleiros antes de depositalos neste contedor.
  • Non se deben introducir uns dentro doutros.
  • Convén pregar os envases que o permitan para que ocupen o menor espazo posible.

Papel e cartón

  • O papel e o cartón non deben conter elementos accesorios: argolas metálicas, grampas, arames, espirais, etc…
  • É necesario pregar as caixas e introducilas pola ranura do contedor. Se as deixamos á beira do recipiente, móllanse e contamínanse, impedindo a súa posterior reciclaxe.

Envases de vidro

  • Antes de introducir un envase de vidro no iglú verde, é preciso optar por reutilizalo para outras aplicacións. As posibilidades son múltiples.

Fracción Resto

  • Aproveita ao máximo os alimentos e evita tiralos ao cubo do lixo.
  • Non introduzas neste recipiente os refugallos susceptibles de ser reciclados.
  • Utiliza o punto limpo para depositar os residuos especiais ou voluminosos.