¿Porqué empadroarme no Pereiro?

Máis actividades

 • Preferencia de inscrición para os empadronados en : ximnasia de mantemento, risoterapia, memoria…
 • Prioridade para os empadronados en educación de adultos, accións formativas, celga…
 • Campamentos infantís e xuvenís.
 • Gran oferta deportiva e de ocio para todas as idades, con redución de prezo para empadronados.

Vantaxas económicas

 • Apoio ás familias:
 • Axudas á natalidade
 • Axudas para adquisición de libros de texto e/ou material escolar para educación infantil
 • Axudas para adquisición de material informático
 • Axudas ás familias numerosas.
 • Bono desconto para piscina municipal e para a piscina climatizada do Colexio Miraflores.
 • Prezos especiais nas escolas deportivas
 • Promoción económica:
 • Redución do Imposto de Construcións e Obras (ICIO) ao 2%
 • Axudas para autónomos e PEMES
 • Bonificacións no Impostos de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): cuota mínima legal:  Bonificación do 100% dos vehículos de máis de 25 anos e históricos; Bonificación do 75% dos vehículos eficientes, eléctricos e híbridos. (durante dous anos).

Mellora dos servizos

 • Aula Concilia totalmente gratuíta.
 • Servizo completo de axuda no fogar.
 • Xantar na casa para empadronados.
 • Acceso ao Colexio público Ben Cho Shey e puntuación á hora da inscrición nos dos colexios concertados: Guillelme Brown e Miraflores.

¿E ti…?
¿Apostas por Pereiro?