Bando sobre as piscinas municipais

Bando sobre as piscinas municipais

As piscinas municipais deste concello, abrirán ao público o día 02/07/2021 , en horario de 12:30 a 20:30 horas.

Os prezos son os seguintes:

A) Inscritos/as no padrón municipal de habitantes:

 1. Abonos por temporada:
   1. Familiar, entendéndose pais/nais e fillos/as menores de 16 anos: 20 €
   2. Adultos, maiores de 15 anos: 10 €
   3. Menores ata 15 anos, incluídos: 5 €
 2.  Cota diaria, usuarios segundo apartado 1:
  1. a) Familiar: 2 €
  2. b) Adultos: 1 €
  3. c) Infantís: 0,50 €

B) Non inscritos/as no padrón municipal de habitantes:

 1. Abonos por temporada:
  1. Familiar, entendéndose pais/nais e fillos/as menores de 16 anos: 30 €
  2. Adultos, maiores de 15 anos: 12 €
  3. Menores ata 15 anos, incluídos: 6 €
 2. Cota diaria, usuarios segundo apartado 1:
  1. Familiar: 3 €
  2. Adultos: 1,20 €
  3. Infantís: 0,60 €
DESCARGAR BANDO