Resolución de Alcaldía de contratación da selección de persoal de Aprol Rural 2024 para publicar na web do concello.

Resolución de Alcaldía de contratación da selección de persoal de Aprol Rural 2024 para publicar na web do concello.

Contratación da selección de persoal de Aprol Rural 2024

Acta definitiva e proposta de contratación do Tribunal Cualificador: Expediente de selección subvención APROL RURAL 2024 (Peón forestal)

descargar Acta

Resolución de Alcaldía pola que se aproba a contratación: Expediente de selección subvención APROL RURAL 2024 (Peón forestal)

Descargar Resolución