Programa Empregabilidade para o exercicio 2023 (Deputación)

Programa Empregabilidade para o exercicio 2023 (Deputación)

Programa provincial de cooperación cos concellos e a Entidade Local Menor de Berán en materia de empregabilidade para o exercicio 2023

Con data 19/01/2023 publicouse no Boletin Oficial da Provincia de Ourense (BOP) núm.15, as Bases reguladoras do “Programa provincial de cooperación cos concellos e a Entidade Local Menor deBerán en materia de empregabilidade para o exercicio 2023”.

Descargar Resolución