Premio María Moliner 2020

Premio María Moliner 2020

A Biblioteca do noso Concello  gañou o premio María Moliner, para proxectos de animación á lectura en municipios de menos de 50.000 habitantes.

O concurso ten por obxectivo premiar a aquelas bibliotecas de municipios que leven a cabo un proxecto único que inclúa as accións de animación á lectura, a eficiencia e labor bibliotecaria, a integración social na súa comunidade, así como o uso das novas tecnoloxías.