Pacto para a Reactivación Económica do Concello do Pereiro

Pacto para a Reactivación Económica do Concello do Pereiro

Medidas fiscais: ampliación do periodo de pagos fiscais, tributarios, bonificacións, aprazamentos e fraccionamentos.

Axudas directas:

 • Autónomos e pequenas empresas: 100.000 euros.

Apoio ás familias e estudiantes:

 • Axudas a natalidade: 25.000 euros
 • Axudas a familias numerosas: 10.000 euros
 • Axudas a compra de equipos informáticos: 10.000 euros

Dinamización Económica:

 • Creación dunha plataforma dixital chamada MercaPereiro.
 • Campañas para apoio de productos, actividade industrial, comercio e servicios.
 • Campañas Merca e Consume os Nosos Productos, Merca e Consume no Pereiro.
 • Campaña de apoio á marca turística Pereiro, plan estratéxico de Turismo Pereiro.

Medidas de Licitación Obra Pública.

 • Reactivación da nosa economía, ampliación e mellora de infrasestructuras e servicios básicos cun orzamento de 2.000.000 euros.
 • Emprego e contratación Pública.
 • Contratación directa de persoal e accións de formación para desempregados.
Descargar información