Nota informativa sobre o itinerario peonil e ciclista

Nota informativa sobre o itinerario peonil e ciclista

Unha vez iniciados os traballos da obra denominada “ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA OU-537, TREITO: PARQUES EMPRESARIAIS (P.Q. 0+000-2+030), E NA OU-536, TREITO: A DERRASA (P.Q. 7+180-7+940)“, no núcleo de A Derrasa, se nos indica por parte do persoal técnico da AXI que, aquelas persoas afectadas deben solicitar o MÁIS URXENTEMENTE posible a preceptiva autorización da Consellería de Infraestruturas e Vivenda para levar a cabo os traballos dos peches das parcelas afectadas así como para os accesos daqueles veciños que estén interesados.

Achégase contacto a modo informativo:

  • CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE
  • Servizo provincial da AXI en Ourense
  • C/Sáens Díez, 1 32003 Ourense
  • 988 386 247
  • [email protected]
DESCARGAR NOTA INFORMATIVA