Familias en positivo

Familias en positivo

Familias en Positivo é unha plataforma on-line impulsada polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social xunto coa Federación Española de Municipios e Provincias que ten por fin promover o exercicio positivo da parentalidade e reforzar o apoio á parentalidade positiva nas políticas e servizos públicos dos Gobernos Locais e no tecido asociativo.

familiasenpositivo.org

 

A parentalidade positiva é definida como un comportamento parental que asegura a satisfacción das principais necesidades dos nenos, é dicir, o seu desenvolvemento e capacitación sen violencia, proporcionándolles o recoñecemento e a orientación necesaria que leva consigo a fixación de límites a o seu comportamento, para posibilitar o seu pleno desenvolvemento” (Recomendación do Consello de Europa 2006)

Nesta plataforma tedes toda a información necesaria ademáis de recursos para familias e ANPAS:

https://familiasenpositivo.org/documentacion/recursos-para-familias/espacio-familiar

Estilo democrático  con nenos/as e adolescentes, fomento de la autonomía, pasos para unha relación eficaz, guía para avos educadores, orientación para familias con adolescentes, vínculo de apego, etc…