Estado de Alarma

Estado de Alarma

O Concello do Pereiro de Aguiar comunica e adopta novas medidas adicionais tras a declaración da situación de emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia e a declaración de Estado de Alarma.

Os cidadáns unicamente poderán circular polas vías de uso público para realizar as seguintes actividades:

1.Adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade.
2.Asistencia a centros sanitarios.
3.Desprazamento ao lugar de traballo.
4.Retorno ao lugar de residencia habitual.
5.Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou especialmente vulnerables.
6.Desprazamento a entidades financeiras
7.Por causa de forza maior ou situación de necesidade
8.Calquera outra actividade de análoga natureza debidamente xustificada.
9.Repostaxe en gasolineiras ou estaciones de servizo

Descargar BANDO con máis información

 

O CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR REORIENTA TODOS OS SEUS SERVIZOS AS SITUACIÓNS DE EMERXENCIA E SERVIZOS SOCIAIS:
Suspéndese a atención ao público polos servizos administrativos na Casa do Concello, a atención será exclusivamente telefónica e telemática.En casos urxentes e inaprazables deberán solicitar unha cita previa por teléfono,na que se valorará a necesidade da resolución presencial

  • 988 25 93 85 de 9:00 ás 14:00 horas
  • 685 089 886 de 9:00 ás 22:00 horas para Averías e Incidencias

Fax: 988259395.
Mail: [email protected]
Todos os veciños e veciñas poden utilizar medios telemáticos para a Xestión administrativa a través da sede electrónica do Concello: https://concellopereiro.sedelectronica.gal
Poderase obter información actualizada a través da web municipal: www.concellopereiro.com

SE SE TRATA DUNHA PERSOA MAIOR, ESTÁ SÓ/SOA, ENFERMO, OU NON PODE SAIR DA CASA E PRECISA AXUDA CHAME A ESTE TELÉFONO OU MÁNDENOS UN MAIL OU WHATSAPP, O CONCELLO BUSCARÁ O XEITO DE AXUDALOS PARA A RECOLLIDA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS OU COAS SÚAS NECESIDADES MAIS URXENTES.

  • 685 52 85 38
  • 619 99 10 41 de 22:00h ás 8:00 horas. Só Situacións de Emerxencia

XULGADO DE PAZ/ REXISTRO CIVIL
UNICAMENTE SE EXPEDIRAN :

  • Licenzas de enterramento.
  • Celebración de matrimonios civís en articulo mortis
  • Inscricións de nacemento en prazo perentorio.

Deberán solicitar unha cita previa por teléfono: 988 31 59 00
Para información Xeral pode tamén remitir mail o enderezo: [email protected]

Descargar BANDO con máis información