Conexións móbiles máis veloces e mellor cobertura chegan a Pereiro de Aguiar cos despregamentos 4G e 5G

Conexións móbiles máis veloces e mellor cobertura chegan a Pereiro de Aguiar cos despregamentos 4G e 5G

Os servizos móbiles de nova xeración 4G e 5G sobre as bandas de frecuencia de 800 e 700 MHz, respectivamente, dos principais operadores móbiles que prestan servizos no territorio nacional, atoparanse dispoñibles na nosa localidade en datas próximas.

PROCESO DE DESPREGAMENTO Que está a pasar?

Está a procederse ao despregamento en toda España da rede de telefonía móbil de nova xeración 4 G e 5 G nas bandas de 800 e 700 MHz, respectivamente, o que permitirá aos usuarios de Movistar, Vodafone e Orange gozar de conexións móbiles de alta velocidade cunha mellor cobertura no interior dos edificios e maior dispoñibilidade do servizo en zonas rurais que a existente.

A posta en marcha destes servizos implica a emisión nunha banda adxacente á da televisión dixital terrestre (TDT), polo que é posible que a recepción do sinal de televisión poida verse afectada nalgúns edificios ou vivendas próximos ás estacións de telefonía móbil.Chega700 xestiona as incidencias na recepción da sinal TDT, causadas pola activación das tecnoloxías 4 G e 5 G nas bandas de 700 e 800 MHz no seu municipio, de forma gratuíta para os veciños.

Chega700 é a entidade xestora que se encargará de solucionar calquera afectación que suceda na recepción da TDT motivada polas emisións da tecnoloxía móbil de nova xeración nas bandas de 700 e 800 MHz para asegurar a continuidade do servizo de TV. Unha actuación totalmente gratuíta para o usuario.

Como se sabe que as interferencias se deben a un nodo en 700/800 MHz?

As interferencias causadas nas bandas de 700 e 800 MHz non difiren doutro tipo de interferencias ou perturbacións radioeléctrica que poida afectar á instalación de antena: pixelado, bloqueo de imaxes ou perda do sinal dos canles TDT, son algúns exemplos de afectacións. Os telespectadores que vexan a TV a través de fibra óptica, satélite ou internet non terán interferencias.

En caso de detectar algunha perturbación na recepción da TDT, hai que poñerse en contacto con Chega700.

En caso de afectación, canto tarda en solucionarse o problema?

Unha vez que se contacta con Chega700 e compróbase que a interferencia se debe ás emisións móbiles de nova xeración nas bandas de 700 e 800 MHz, envíase un técnico de maneira gratuíta para a instalación dun filtro na cabeceira do sistema de recepción para anular dita interferencia. Establécese un prazo de 3 días laborables desde que se contacta con Chega700 para que a televisión da vivenda afectada recupere a mesma calidade de visionado.

No caso de que o problema non se solucione coa instalación do filtro e requíranse outras intervencións adicionais, o tempo de solución podería alongarse.

Que custo ten o servizo de solución de afectacións?

Chega700 presta o servizo de instalación do filtro sen custo algún para o cidadán se unha vez acendido prodúcese interferencias na recepción da TV. Os cidadáns teñen un prazo de 6 meses tras o aceso para contactar con Chega700 e que se realicen as actuacións técnicas necesarias para garantir a recepción do servizo de TV.

Se despois de que acudise o técnico séguense tendo problemas que se pode facer?

Neste caso, os cidadáns tamén poderán solicitar a Chega700, durante un prazo de 6 meses, que se realicen as actuacións técnicas necesarias para garantir a recepción do servizo de televisión. Estas actuacións tamén serán gratuítas para os usuarios.

Por que é necesaria a tecnoloxía móbil de nova xeración?

Esta tecnoloxía supón unha mellora na velocidade da internet en mobilidade. Por exemplo, as descargas e subidas de fotos e vídeos serán moito máis rápidas e proporcionará mellor cobertura no interior dos edificios.

Ademais, alcanzará maior cobertura no interior de edificios e maior alcance para dar servizo a poboacións de menor tamaño e nas zonas rurais.

De calquera forma, para coñecer mellor os beneficios da tecnoloxía móbil de nova xeración e o seu alcance actual, o mellor é que cada consumidor contacte directamente co seu operador móbil, xa sexa Telefónica, Vodafone ou Orange.

A tecnoloxía 4 G e 5 G en España xa existía, por que é necesario agora este despregamento?

Ciertamente, se estaban ofreciendo servicios 4G y 5G a través de otras frecuencias de onda. La tecnología 4G en la banda de 800 MHz y la tecnología 5G en la banda de 700 Mhz ofrecen mejoras como como una mayor cobertura en el interior de edificios y mayor alcance para dar servicio a poblaciones de menor tamaño y en zonas rurales.

El proceso de implantación se está realizando de forma paulatina por toda la geografía nacional. Para comprobar las localidades donde ya están activos estos servicios se puede consultar el siguiente enlace: https://www.llega700.es/contacto_mapa.php

O teléfono para que os veciños poidan crear as incidencias ó solicitar información relacionada coa nova rede móbil:

DESCARGAR NOTA DE PRENSA DE LLEGA700