Bando municipal sobre contedores públicos

Bando municipal sobre contedores públicos

Tras observar algúns contedores públicos para residuos domésticos dentro de parcelas privadas, recordáselles que está prohibido, sen ningún tipo de excepción, ter o contedor verde dentro dos seus recintos privados, os contedores son de titularidade pública, non estando adxudicados a ningún particular ou empresa, e dan servizo ao lixo de tipo doméstico.

Metelos dentro das parcelas privadas impide o seu uso polos demais usuarios e imposibilita a recollida polo que sempre deben estar situados na vía pública.

 

DESCARGAR BANDO