Axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas

Axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas

Apróbanse as bases reguladoras para a concesión das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas

O Instituto de Estudos do Territorio publicou no Diario Oficial de Galicia o 17 de xaneiro de 2023 a Resolución do 21 de novembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia no competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas (MT402A).


Actuacións subvencionables

  •  Actuacións de restauración e/ou revestimento de elementos de fachada.
  • Remate, renovación e/o substitución do acabamento exterior de cubertas.
  • Recuperación, restauración e/ou revestimento de muros de peche de terreos.


Prazo de presentación:

  • Ata o 17 de febreiro de 2023


Contía da axuda:

  • A contía da axuda será do 70 % do investimento subvencionable, co límite de 3.000 € por
    solicitante e ben.


Beneficiarios:

  • Persoas físicas titulares dun inmoble ou ben sobre o que pretendan realizar algunha/s das actuacións establecidas na resolución de convocatoria.
Enlace á convocatoria Descargar aviso