Axudas Deputación de Ourense

Axudas Deputación de Ourense

➡️Axudas Deputación de Ourense

Subencións para PYMES
Axuda individual 1000 euros

Pequenos empresarios de municipios de menos de 20.000 habitantes afectados pola crisis COVID-19, dadas de alta no IAE, menos de 10 empregados e facturación anual menor de 1 millón de euros, que se vise reducida en un 50% ou máis.

 Subencións para autónomos
Axuda individual 600 euros.

Autónomos de municipios de menos de 20000 habitantes collidos ao cese de acitividade pola crisis COVID-19 incluídas no Réxime Especial de Autónomos ou no Sistema de Traballadores por Conta Propia Agrarios, que cumplan os requisitos.

Subencións COMERCIOU
Presupuesto total 450.000 euros

Prestar axuda económica para gastos en comercio de proximidade a persoas desfavorecidas, mentres non reciban axudas de outras administración.
Residentes en concellos de menos de 20000 habitantes de colectivos vulnerables no estado actual de alarma.

Máis informacion: https://sede.depourense.es