Aviso sobre cortes de tráfico polo 9º Rallye Ribeira Sacra

Aviso sobre cortes de tráfico polo 9º Rallye Ribeira Sacra

Debido ao paso do 9º Rallye Ribeira Sacra polo noso concello avisamos que os seguintes tramos de estrada permanecerán pechados dende as 14:27 ata as 21:45 do sábado 2 de outubro de 2021

TRAMO TAPADA DE BOUZAS – LUINTRA

Afecta a carreta de Tapada de Bouzas a Loñoá, dende Tapada a cruce Capela do Carpazal.

TRAMO MELIAS – LUINTRA

Afecta a carreta N120a, dende O Condado ata cruce carretera de Almorfe.

TRAMO CASTRO LOBACES

Afecta a carreta de Castro a Chaodarcas de Arriba, Ordelles, Covas, Triós e Lobaces.