Aviso da posibilidade de suspensión ou aprazamento da actividade cirúrxica programada, consultas externas non urxentes e programas de cribado.

Aviso da posibilidade de suspensión ou aprazamento da actividade cirúrxica programada, consultas externas non urxentes e programas de cribado.

 AVISO: Ante a posibilidade de suspensión ou aprazamento da actividade cirúrxica programada, as consultas externas non urxentes e os programas de cribado poboacionais, COMUNICÁMOSLLES que, de ser necesario, se procederá a contactar de forma individualizada polo que NON DEBE CHAMAR aos servizos correspondentes. Se non recibe nengún aviso, a súa cita mantense.

Grazas.

Link Noticia:  https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Aviso-posibilidade-suspension-aprazamento-servizos