Aviso Aula Concilia Semana Santa

Aviso Aula Concilia Semana Santa

AULA CONCILIA SEMANA SANTA 2022

Días: 11, 12, 13 y 18

 • Lugar de entrega das solicitudes: no Rexistro das Oficinas Municipais ou a través da sede electrónica.
 • Prazo de entrega: do 21 de marzo ao 1 de abril
 • Publicación das listas de admitidos: 6 de abril no blog da aula

Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, só deberán inscribirse na aula, os novos deberán presentar a seguinte documentación:

 1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
 2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
 3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
 4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
 5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
  2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
 6. Certificado de empadroamento no concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.
 7. Fotografía de carné d@ menor (nen@s de 4º de infantil).

 

Tfno. de información: 988 25 93 85

DESCARGAR FICHA DE INSCICIÓN DESCARGAR AVISO