Aviso Aula Concilia: Entroido 2022

Aviso Aula Concilia: Entroido 2022

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á “AULA CONCILIA” ENTROIDO  2022

Datas: 28 Febreiro e 2 Marzo

 • Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais.
 • Prazo de entrega: do 14 ao 23 de febreiro
 • Publicación das listas de admitidos: 24 de febreiro, no blog da aula.

Os usuari@s que xa utilizan o servizo só deberán inscribirse na aula, os novos deberán presentar a seguinte documentación:

 1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
 2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
 3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
 4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
 5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
 1. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
 2. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

 

Tfno. de información: 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar, 14  febreiro de 2022

O alcalde

Luis Menor Pérez

 

DESCARGAR FICHA DE INSPRICIÓN DESCARGAR AVISO