Aprobación lista definitiva proposta polo Tribunal Cualificador e contratación de aspirantes que superaron o proceso selectivo “Obradoiro Dual de Emprego Pereiro – San Cibrao 2022”

Aprobación lista definitiva proposta polo Tribunal Cualificador e contratación de aspirantes que superaron o proceso selectivo “Obradoiro Dual de Emprego Pereiro – San Cibrao 2022”

Resolución de Alcaldía da aprobación lista definitiva proposta polo Tribunal Cualificador e contratación de aspirantes

 

Director/a

DESCARGAR RESOLUCIÓN

Administrativo/a

DESCARGAR RESOLUCIÓN

Docente Albanelería

DESCARGAR RESOLUCIÓN

Docente Xardinería

DESCARGAR RESOLUCIÓN

Alumnnado – traballador

DESCARGAR RESOLUCIÓN