Actas definitivas da selección de personal da Brigada de Incendios 2024.

Actas definitivas da selección de personal da Brigada de Incendios 2024.

Actas definitivas da selección de personal da Brigada de Incendios 2024.

Acta definitiva e proposta de contratación do Tribunal Cualificador: Xefe de brigada 2024

descargar Acta

Acta definitiva e proposta de contratación do Tribunal Cualificador: Peón-condutor de brigada 2024

descargar Acta

Acta definitiva e proposta de contratación do Tribunal Cualificador: Peón de brigada 2024

descargar Acta