Acta da entrevista curricular e da proba de galego do Tribunal Cualificador.- Auxiliar de axuda no fogar “Programa integral de envellecemento activo e prevención da dependencia 2022”

 Acta da entrevista curricular e da proba de galego do Tribunal Cualificador.- Auxiliar de axuda no fogar “Programa integral de envellecemento activo e prevención da dependencia 2022”

 Acta da entrevista curricular e da proba de galego do Tribunal Cualificador.- Auxiliar de axuda no fogar “Programa integral de envellecemento activo e prevención da dependencia 2022”

 

DESCARGAR RESOLUCION