Aberto prazo de inscrición da escola infantil para o curso 2022/2023

Aberto prazo de inscrición da escola infantil para o curso 2022/2023

ESCOLA INFANTIL – PREINSCRICIÓN CURSO 2022 – 2023

Aberto o prazo do 17 marzo ó 8 abril, para as persoas que queran solicitar praza na Escola Infantil para o curso 2022 – 2023.
Os impresos de preinscrición, así como a documentación que debe achegarse están dispoñibles na Escola e na páxina web do Consorcio: escolasinfantisdegalicia.es ou
igualdadebenestar.org

Para a presentación das solicitudes e a documentación, as familias poderán empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365

Solicitar cita para entregar a documentación na escola no tfno: 988 380 258 de 9h a 16.00h.