TRAMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA HASTA EL 27/03/2020- A AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS APROBOU A CREACIÓN DE DOUS ITINERARIOS PEONÍS E CICLISTAS NA OU-536

TRAMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA HASTA EL 27/03/2020- A AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS APROBOU A CREACIÓN DE DOUS ITINERARIOS PEONÍS E CICLISTAS NA OU-536

TRAMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

A AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS APROBOU A CREACIÓN DE DOUS ITINERARIOS PEONÍS E CICLISTAS NA OU-536 MEDIANTE O PROXECTO CONSTRUTIVO: SENDA NA OU-536. TREITOS: AS VENDAS (P.Q. 11+890- 12+810) E SANTA BAIA (P.Q.9+100-11+120)

  • O proxecto de construción sométese ao trámite de información pública durante o período de trinta (30) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a AXI as observacións que crean convenientes relativas a concepción global do trazado deseñado.
  • Sométese tamén a información pública a relación individual de bens, deritos e propietarios afectados pola realizació Ø n da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes.

Ø  Data límite de alegacións: 27/03/2020

  • A exposición ao público realizase nos seguintes lugares:
  • o   Axencia Galega de Infraestruturas. San Caetano s/n. 15781 Santiago de Compostela
  • o   Servizo de Infraestruturas de Ourense. Rúa Saenz Diez, 1. 32071 Ourense.

o   Casa do Concello do Pereiro de Aguiar. Praza do Concello nº1. 32710 O Pereiro de Aguiar. De Luns a Venres, de 8:30 a 15:00 horas nas dependencias dos Servizos Urbanísticos

o   Casa do Concello de Esgos. Praza Souteira s/n. 32720 Esgos.

Documento completo do proxecto de construción

 

ANUNCIO do 30 de xaneiro de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción de fomento da mobilidade sustentable, senda na OU-536, treitos As Vendas (puntos quilométricos 11+890-12+810) e Santa Baia (puntos quilométricos 9+100-11+120), de clave

OU/16/274.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado:

ANUNCIO DOG