O Concello do Pereiro de Aguiar comunica as medidas preventivas no eido da Sanidade Mortuoria como consecuencia da Epidemia COVID-19

O Concello do Pereiro de Aguiar comunica as medidas preventivas no eido da Sanidade Mortuoria como consecuencia da Epidemia COVID-19

O CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR COMUNICA AS MEDIDAS PREVENTIVAS NO EIDO DA SANIDADE MORTUORIA COMO CONSECUENCIA DA EPIDEMIA DO COVID-19 DA COMUNIADE AUTÓNOMA DE GALICIA ACORDADAS POLA CONSELLERIA DE SANIDADE (DOG Nº60, 26/03/2020)

Limítanse todas as actividades de vela de cadáveres, tanto en establecementos públicos, privados como no domicilio particular e con independencia de cal sexa a causa do falecemento, de maneira que se garanta en todo momento o cumprimento das seguintes medidas:  Non asistirán ao dó as persoas que presenten síntomas respiratorios de calquera clase.  É necesario lavar as mans con auga e xabón ou con solución desinfectante previa mente ao acceso ás instalacións funerarias, así como despois de usar o libro de pésame e os servizos ou baños.  Non poderá haber máis de 8 persoas no interior do tanatorio, respectando inescusablemente unha distancia mínima de 2 metros entre cada unha.  Evitarase a manifestación de condo.

Descargar BANDO con máis información