Resolución de Alcaldía.- Contratación de persoal laboral temporal ao abeiro da Bolsa de Emprego 2022 – 2023 (Limpador/a de instalacións municipais)

Resolución de Alcaldía.- Contratación de persoal laboral temporal ao abeiro da Bolsa de Emprego 2022 – 2023 (Limpador/a de instalacións municipais)

Resolución de Alcaldía.- Contratación de persoal laboral temporal ao abeiro da Bolsa de Emprego 2022 – 2023 (Limpador/a de instalacións municipais)  (Substitución da persoa traballadora: proceso de selección)

 

Resolucion de Alcadía