Bando Eleccións ao Parlamento de Galicia

LUIS MENOR PEREZ, ALCALDE DO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR (Ourense), FAGO SABER Que de conformidade co artigo 39 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral (LOREX), as listas do censo electoral deste municipio, que rexerán nas Eleccións ao Parlamento de Galicia do próximo día 12 de xullo de 2020, […]

ver más