Bolsa de Emprego para 2016/2017

BASES QUE REXERÁN A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR PARA OS EXERCICIOS 2016-2017. As presentes Bases teñen por obxecto regular o procedemento para a creación dunha Bolsa de Emprego, referida ao persoal necesario para a cobertura, con carácter temporal, dos postos de traballo relacionados no Anexo I, e que […]

ver más