Selección de personal do Fondo de Compensanción Ambiental 2024

Selección de personal do Fondo de Compensanción Ambiental 2024

Acta definitiva e Resolución de Alcaldía da selección de personal do Fondo de Compensanción Ambiental 2024

Acta definitiva e proposta de contratación

descargar Acta

Resolución Alcaldía: Contratación de aspirantes que superaron o proceso selectivo Fondo de compensación ambiental ano 2024 (Peón forestal)

descargar Resolución