Bases que rexirán a Selección de persoal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020– 2021 no Concello do Pereiro de Aguiar

Bases que rexirán a Selección de persoal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020– 2021 no Concello do Pereiro de Aguiar

Ábrese o prazo de presentación de instancias para a “Selección de persoal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020– 2021 no Concello do Pereiro de Aguiar”.

DESCARGAR

Anexo IV Modelo de Instancia

Anexo V Declaración Xurada

Anexo VI Autorización para o Acceso os datos do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais