Resolucións de Alcaldía.- Lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de Selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de reserva para os anos 2020 – 2021

Resolucións de Alcaldía.- Lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de Selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de reserva para os anos 2020 – 2021

Resolucións de Alcaldía.- Lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de Selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de reserva para os anos 2020–2021

 

LISTA DEFINITIVA OPERARIO SERVIZOS LISTA DEFINITIVA MONITOR OCIO E TEMPO LIBRE LISTA DEFINITIVA LIMPADOR DE INSTALACIÓNS LISTA DEFINITIVA EDUCADOR SOCIAL LISTA DEFINITIVA CHOFER TRACTOR E ROZADORA LISTA DEFINITIVA AUXILIAR FOGAR