Resolución de Alcaldía: Aprobación do listado definitivo proposto polo Tribunal (Persoal directivo, docente e administrativo) para o Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021

Resolución de Alcaldía: Aprobación do listado definitivo proposto polo Tribunal (Persoal directivo, docente e administrativo) para o Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021

Aprobación do listado definitivo proposto polo Tribunal para o Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021

Aprobación Listado definitivo proposto polo Tribunal (Docente albanelería) Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:

DERCARGAR ACTA

 

Aprobación Listado definitivo proposto polo Tribunal (Docente forestal) Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:

DERCARGAR ACTA

 

Aprobación Listado definitivo proposto polo Tribunal (Administrativa/o) Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:

DERCARGAR ACTA

 

Aprobación Listado definitivo proposto polo Tribunal (Director/a) Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:

DERCARGAR ACTA

 

Aprobación Listado definitivo proposto polo Tribunal (Docente Educación Básica) Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:

DERCARGAR ACTA

 

Aprobación Listado definitivo proposto polo Tribunal (Alumnado – traballador) Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021:

DERCARGAR ACTA