Resolución de Alcaldía: Aprobación da lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de Emprego para os anos 2022-2023 (Operario de servizos varios)

Resolución de Alcaldía: Aprobación da lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de Emprego para os anos 2022-2023 (Operario de servizos varios)

Aprobación da lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de Emprego para os anos 2022-2023 (Operario de servizos varios)

DESCARGAR ACTA