Resolución Alcaldía selección persoal subvención RISGA 2021

Resolución Alcaldía selección persoal subvención RISGA 2021

Selección de persoal laboral temporal Subvención para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (RISGA) para o ano 2021 (peón de xardinería)

No Diario Oficial de Galicia (DOG) núm. 78 do 27.04.2021, publícase a ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se aproba a súa convocatoria para o ano 2021.

DERCARGAR RESOLUCIÓN