Resolución alcaldía aprobación lista definitiva proposta polo tribunal cualificador da seleccion de persoal laboral temporal fondo de Compensación Medioambiental (peón forestal)

Resolución alcaldía aprobación lista definitiva proposta polo tribunal cualificador da seleccion de persoal laboral temporal fondo de Compensación Medioambiental (peón forestal)

Resolucions de Alcaldía 2020 0649

Resolución alcaldía aprobación lista definitiva proposta polo tribunal cualificador da seleccion de persoal laboral temporal fondo de Compensación Medioambiental (peón forestal)

Descargar Resolución