Resolución Alcaldía: Aprobación lista definitiva aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación Bolsa emprego anos 2022-2023 (Chofer tractor rozadora e outros vehículos municipais)

Resolución Alcaldía: Aprobación lista definitiva aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación Bolsa emprego anos 2022-2023 (Chofer tractor rozadora e outros vehículos municipais)

Aprobación lista definitiva aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación Bolsa emprego anos 2022-2023 (Chofer tractor rozadora e outros vehículos municipais)

 

DESCARGAR RESOLUCIÓN