Bases de selección de persoal laboral temporal. Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2021 (Peón forestal)

BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR Ao abeiro da ORDE do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia […]

ver máis