Lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de Selección de persoal laboral e creación de Bolsa de emprego para realizar contratacións laborais temporais para os anos 2024 – 2025 (Operario servizos varios)

Resolución de Alcaldía: Lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de Selección de persoal laboral e creación de Bolsa de emprego para realizar contratacións laborais temporais para os anos 2024 – 2025 (Operario servizos varios)  

ver máis