Apertura Escola Infantil

ESTIMADAS FAMILIAS CON MOTIVO DA SITUACIÓN DO COVID-19 A ESCOLA INFANTIL ATENDERÁ CON CITA PREVIA DE CARA AO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020-2021. O horario de atención ao público (previa cita) será de 9.30h a 14h, favorecendo a maior parte de información e dúbidas vía telefónica e/ou on line para poder […]

ver máis

AVISO: Apertura Biblioteca Municipal

O luns, 18 de maio abre de novo as portas a Biblioteca Municipal en horario de mañá, con atención ao público de 9.00h. a 13.00h.  O acceso á instalación SERÁ IMPRESCINDIBLE SOLICITAR CITA PREVIA  no teléfono 988.259.839. Para evitar aglomeracións os primeiros días, e debido ao estado de alarma, TODOS OS EXEMPLARES QUE SE ENCONTREN […]

ver máis

Aplicación Móbil ESCAPP

Lembrade tamén a Aplicación ESCAPP con información para mulleres vítimas de violencia de xénero e para todas as persoas que queiran axudar e terminar con este tipo de situacións.        

ver máis

Bando Cobertura da Televisión Dixital Terrestre

O Concello do Pereiro de Aguiar informa de que a cobertura da Televisión Dixital Terrestre (TDT) pode verse afectada polas redes do 4G das operadoras de telefonía móbil, ocasionando cortes no sinal. Para resolver estas perturbacións na recepción do sinal pódese solicitar a instalación dun filtro na antena SEN CUSTE NINGÚN, chamando ao seguinte teléfono […]

ver máis

XUNTA DE PORTAVOCES

Esta mañá, e dentro de esta paulatina volta a normalidade, celebramos no concello unha xunta de portavoces dos grupos con representación municipal. Os temas tratados agruparanse en torno a tres bloques: Medidas levadas a cabo contra o Covid – 19- Ainda que as mesmas son coñecidas por todos los membros da corporación pois dia a […]

ver máis

Axudas Deputación de Ourense

➡️Axudas Deputación de Ourense ✅Subencións para PYMES Axuda individual 1000 euros Pequenos empresarios de municipios de menos de 20.000 habitantes afectados pola crisis COVID-19, dadas de alta no IAE, menos de 10 empregados e facturación anual menor de 1 millón de euros, que se vise reducida en un 50% ou máis. ✅ Subencións para autónomos Axuda […]

ver máis

Novas medidas en velatorios e ceremonias fúnebres

O Concello de Pereiro de Aguiar comunica que o Ministerio de Sanidade establece novas medidas en relación cos velatorios e cerimonias funebres.   Os velatorios poderán realizarse en todo tipo de instalacións, públicas ou privadas. Un máximo de 10 persoas en espazos pechados, e 15 ao aire libre. A participación na comitiva para o enterramento, […]

ver máis

Reparto de Mascarillas

O Concello de Pereiro de Aguiar comunica que se procederá ao reparto de mascarillas á poboación comprendida entre 3 e 65 anos. Co fin de garantir a seguridade e evitar aglomeracións, unha única persoa pode recoller todas as do pueblo ao que pertence, ou as da súa familia.        

ver máis

Canles de Comunicación co Concello na crise do COVID-19

Servizos administrativos na Casa do Concello: A atención será exclusivamente telefónica e telemática.En casos urxentes e inaprazables deberán solicitar unha cita previa por teléfono,na que se valorará a necesidade da resolución presencial   URBANISMO:   SERVIZOS SOCIAIS Teléfono para persoas maiores, soas ou enfermos que necesiten axula para recollida de medicacións, alimentos ou necesidades urxentes. […]

ver máis

Programa BenOurense (Subvencións)

Programa BenOurense Subvencións de emerxencia social polo COVID 19 Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión, pola Deputación Provincial de Ourense, de subvencións a persoas físicas que estean en situación de vulnerabilidade social ou económica sobrevida ou acentuada como consecuencia da pandemia do COVID-19 e precisen atender as súas necesidades mais básicas e […]

ver máis

Guía de Recursos Fronte á Violencia de Xénero

  Para garantir a seguridade das vítimas de violencia de xénero durante a vixente do estado de alarma polo coronavirus, a Xunta de Galicia leva a cabo o Plan de Reforzo. Desta maneira dase continuidade as actuacións postas en marcha para a prevención e loita contra a violencia de xénero, ao amparo do Pacto de […]

ver máis

Campaña Mascarilla 19, para a detección de casos de violencia de xenero

Campaña Mascarilla 19, para a detección de casos de violencia de xenero ✅ As Farmacias de Galicia súmanse á iniciativa ”Mascarilla19” ✅ As mulleres vítimas de violencia de xénero poderán solicitar axuda tamén na farmacia, aínda que non dispoñan dun teléfono móbil para realizar unha denuncia. ✅ A iniciativa está dirixida a prestar un apoio […]

ver máis

Celebración de Cumpleanos para nenos, nenas e maiores

O concello do Pereiro de Aguiar, dende o día 9 de abril ata que remate o confinamento ,debido o estado de alarma sanitaria como consecuencia do COVID19, ofrecerá aos nenos e nenas do concello dende os 3 ata os 9 anos de idade, e aos veciños maiores de 80 anos a posibilidade de que voluntarios […]

ver máis

Loito Oficial ata que remate o Estado de Alarma

#PereiroQuedaseNaCasa 🏠  Con motivo da situación actual ocasionada polo coronavirus, e sendo conscientes e sensibles ao sufrimento das vítimas e das súas familias polas perdas das persoas queridas. Declarar loito oficial desde as 00:00h do día 30 de Marzo, ata que remate o Estado de Alarma durante os cales as bandeiras, de todos os edificios municipais, […]

ver máis

Anuncio DOG

Por Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, declarouse a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, acti-vouse o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), e adoptáronse unha serie medidas preventivas en materia de saúde pública […]

ver máis

O Concello do Pereiro de Aguiar comunica as medidas preventivas no eido da Sanidade Mortuoria como consecuencia da Epidemia COVID-19

O CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR COMUNICA AS MEDIDAS PREVENTIVAS NO EIDO DA SANIDADE MORTUORIA COMO CONSECUENCIA DA EPIDEMIA DO COVID-19 DA COMUNIADE AUTÓNOMA DE GALICIA ACORDADAS POLA CONSELLERIA DE SANIDADE (DOG Nº60, 26/03/2020) Limítanse todas as actividades de vela de cadáveres, tanto en establecementos públicos, privados como no domicilio particular e con independencia de […]

ver máis

Bando Deputación Ourense

“Os servizos de carácter administrativo continuarán a prestarse aos cidadáns, se ben de forma non presencial, utilizando os medios telefónicos e telemáticos dispoñibles. A tal efecto, os interesados poderán tramitar as súas solicitudes e realizar as actuacións que resulten necesarias nos seus expedientes a través da sede electrónica da Deputación Provincial de Ourense. No caso […]

ver máis

Aviso Federación Galega de Atletismo

A Federación Galega de Atletismo, tras a xuntanza telemática mantida por parte da Xunta Directiva e Comisión Delegada da Asemblea Xeral, ante a evolución que están tendo os efectos dos contaxios polo Coronavirus COVID-19 e considerando as recomendacións das autoridades sanitarias e disposicións legais impostas polos gobernos de España e de Galicia, co obxecto de […]

ver máis

Aviso da posibilidade de suspensión ou aprazamento da actividade cirúrxica programada, consultas externas non urxentes e programas de cribado.

 AVISO: Ante a posibilidade de suspensión ou aprazamento da actividade cirúrxica programada, as consultas externas non urxentes e os programas de cribado poboacionais, COMUNICÁMOSLLES que, de ser necesario, se procederá a contactar de forma individualizada polo que NON DEBE CHAMAR aos servizos correspondentes. Se non recibe nengún aviso, a súa cita mantense. Grazas. Link Noticia:  […]

ver máis