Lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de Selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de emprego para os anos 2021 – 2022 (Auxiliar de axuda no fogar)

Lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de Selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de emprego para os anos 2021 – 2022 (Auxiliar de axuda no fogar)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de Selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de emprego para os anos 2021 – 2022 (Auxiliar de axuda no fogar)

DESCARGAR RESOLUCIÓN