Tenis

Tenis

1 día/semana: 25€

2 día/semana: 45€

Matrícula: 15€

DATA: Luns de 16:00 a 17:00h e de 20:00 a 21:00h

Lugar: Clube Santo Domingo