Reparto de Mascarillas

O Concello de Pereiro de Aguiar comunica que se procederá ao reparto de mascarillas á poboación comprendida entre 3 e 65 anos. Co Fin de garantir a seguridade e evitar aglomeracións, unha única persoa pode recoller todas as do pueblo ao que pertence, ou as da súa familia.        

ver más

Canales de Comunicación con el Ayuntamiento en la crisis del COVID-19

Servicios administrativos en el Ayuntamiento: La atención será exclusivamente telefónica y telemática.En casos urgentes e inaprazables deberán solicitar una cita previa por teléfono, en la que se valorará la necesidad de la resolución presencial.   URBANISMO:   SERVICIOS SOCIALES Teléfono para personas mayores, solas o enfermas que necesiten ayuda para recogida de medicaciones, alimentos o […]

ver más

Loito Oficial ata que remate o Estado de Alarma

#PereiroQuedaseNaCasa 🏠  Con motivo da situación actual ocasionada polo coronavirus, e sendo conscientes e sensibles ao sufrimento das vítimas e das súas familias polas perdas das persoas queridas. Declarar loito oficial desde as 00:00h do día 30 de Marzo, ata que remate o Estado de Alarma durante os cales as bandeiras, de todos os edificios municipais, […]

ver más

Anuncio DOG

Por Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, declarouse a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, acti-vouse o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), e adoptáronse unha serie medidas preventivas en materia de saúde pública […]

ver más

O Concello do Pereiro de Aguiar comunica as medidas preventivas no eido da Sanidade Mortuoria como consecuencia da Epidemia COVID-19

O CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR COMUNICA AS MEDIDAS PREVENTIVAS NO EIDO DA SANIDADE MORTUORIA COMO CONSECUENCIA DA EPIDEMIA DO COVID-19 DA COMUNIADE AUTÓNOMA DE GALICIA ACORDADAS POLA CONSELLERIA DE SANIDADE (DOG Nº60, 26/03/2020) Limítanse todas as actividades de vela de cadáveres, tanto en establecementos públicos, privados como no domicilio particular e con independencia de […]

ver más

Bando Deputación Ourense

“Os servizos de carácter administrativo continuarán a prestarse aos cidadáns, se ben de forma non presencial, utilizando os medios telefónicos e telemáticos dispoñibles. A tal efecto, os interesados poderán tramitar as súas solicitudes e realizar as actuacións que resulten necesarias nos seus expedientes a través da sede electrónica da Deputación Provincial de Ourense. No caso […]

ver más

Aviso da posibilidade de suspensión ou aprazamento da actividade cirúrxica programada, consultas externas non urxentes e programas de cribado.

 AVISO: Ante a posibilidade de suspensión ou aprazamento da actividade cirúrxica programada, as consultas externas non urxentes e os programas de cribado poboacionais, COMUNICÁMOSLLES que, de ser necesario, se procederá a contactar de forma individualizada polo que NON DEBE CHAMAR aos servizos correspondentes. Se non recibe nengún aviso, a súa cita mantense. Grazas. Link Noticia:  […]

ver más

Medidas en relación al impuesto IVTM 2020

Conforme al dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo , por lo que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria por el COVID-19 y la Resolución de 15 de marzo del 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones […]

ver más

Estado de Alarma

El Ayuntamiento del Pereiro de Aguiar comunica y adopta nuevas medidas adicionales tras la declaración de la situación de emergencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia y la declaración de Estado de Alarma. Los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público para realizar las siguientes actividades: 1.Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos […]

ver más

Acta de valoración de la entrevista curricular y propuesta de nombramiento en el proceso de selección de personal laboral temporal y creación de una Bolsa de reserva para los años 2020-2021 en el Ayuntamiento del Pereiro de Aguiar (Chófer tractor desbrozadora y otros vehículos municipales).

Acta de valoración de la entrevista curricular y propuesta de nombramiento en el proceso de selección de personal laboral temporal y creación de una Bolsa de reserva para los años 2020-2021 en el Ayuntamiento del Pereiro de Aguiar (Chófer tractor desbrozadora y otros vehículos municipales).          

ver más

Acta de valoración de la entrevista curricular y propuesta de nombramiento en el proceso de selección de personal laboral temporal y creación de una Bolsa de reserva para los años 2020-2021 en el Ayuntamiento del Pereiro de Aguiar (Monitor/la de ocio y tiempo libre).

Acta de valoración de la entrevista curricular y propuesta de nombramiento en el proceso de selección de personal laboral temporal y creación de una Bolsa de reserva para los años 2020-2021 en el Ayuntamiento del Pereiro de Aguiar (Monitor/la de ocio y tiempo libre).        

ver más

Acta de valoración de la entrevista curricular y propuesta de nombramiento en el proceso de selección de personal laboral temporal y creación de una Bolsa de reserva para los años 2020-2021 en el Ayuntamiento del Pereiro de Aguiar (Limpiador/la de instalaciones municipales).

Acta de valoración de la entrevista curricular y propuesta de nombramiento en el proceso de selección de personal laboral temporal y creación de una Bolsa de reserva para los años 2020-2021 en el Ayuntamiento del Pereiro de Aguiar (Limpiador/la de instalaciones municipales).        

ver más

Acta de valoración de la entrevista curricular y propuesta de nombramiento en el proceso de selección de personal laboral temporal y creación de una Bolsa de reserva para los años 2020-2021 en el Ayuntamiento del Pereiro de Aguiar (Auxiliar de ayuda en el hogar

Acta de valoración de la entrevista curricular y propuesta de nombramiento en el proceso de selección de personal laboral temporal y creación de una Bolsa de reserva para los años 2020-2021 en el Ayuntamiento del Pereiro de Aguiar (Auxiliar de ayuda en el hogar    

ver más

BANDO IBI

O Período de cobro voluntario para os impostos sobre bens de natureza urbana e características especiais, no seu caso, e sobre bens de mature rústica correspondentes ao exercicio 2019, IBI fíxáse dende o 20 de xuño ata o día 20 de agosto de 2019.

ver más

Medidas Preventivas contra Incendios Forestales

Según la normativa vigente, tanto las ordenanzas municipales como las leyes de ámbito autonómico, ÉS DEBER de todos los ciudadanos  MANTENER LIMPIAS de basura, escombros y maleza las parcelas de su propiedad que se encuentren dentro de la delimitación de Suelo de Núcleo Rural o esten próximas a urbanizaciones, edificaciones aisladas o instalaciones. Seguir leyendo […]

ver más

VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL ENTORNO

¿Quieres conocer la importancia de los productos que tienes en tu huerta, aprender a conservarlos? Apuesta por darle importancia los productos de calidad que tienes en tu entorno….por calidad , por sabor y por sostenibilidad ! ¡ Plazas Limitadas! DÍA: 23 DE JUNIO HORA:10.00 H A 13.30 H Y DE 16.00 H. La 19.30 H […]

ver más

BANDO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

BANDO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE O PEREIRO DE AGUIAR. HACE SABER: Que segundo a normativa vixente, tanto as ordenanzas municipais como as leis de ámbito autonómico, É OBRIGA de tódolos cidadáns o MANTER LIMPAS de lixo, entullos e maleza as parcelas da súa propiedade que  se encontren […]

ver más