«PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES»

«PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES»

Según el artículo 7 de la lei 3/2007 de Prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia, es competencia de los Ayuntammientos la elaboración y aprobación de los planes municipales de prevención y defensa contra incendios forestales.
Estos planes deben integrarse dentro del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (PLADIGA) y de los planes del Distrito; así como en el Plan de emergencias municipal (PEMU).

Los objectivos básicos son:

  1. Descripción de la situación actual del ayuntamiento (análisis de riesgos, zonas de actuación, prioridades, …)
  2. Catálogo de medios y recursos preventivos y de defensa.
  3. Procedimiento en caso de emergencia.
  4. Programación de trabajos preventivos.

prevencion-incendios-PLAN-MUNICIPAL

O Concello do Pereiro de Aguiar elaborou o «Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais» ao abeiro da subvención concedida a este concello relativa á Orde do 26 de abril de 2016, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020” na que se establecían as bases para a concesión de axudas a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a asistencia técnica na elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas”.