Desconto na factura da luz

Desconto na factura da luz

O Bono Social é un desconto na factura da luz. Está regulado polo Goberno e pretende protexer aos fogares considerados vulnerables. Coa entrada en vigor en outubro de 2017 do Real Decreto 897/2017 cambian os requisitos para ter dereito ao Bono Social. Para beneficiarche do Bono Social debes ter a tarifa eléctrica PVPC (con ou sen discriminación horaria) e unha potencia igual ou inferior a 10 kW na túa vivenda habitual.

Ademais, deberás cumprir os requisitos para ser considerado cliente vulnerable, cliente vulnerable severo ou cliente vulnerable severo en risco de exclusión social. Ourense é unha provincia cunha superficie de 7273 km2 onde operan diferentes compañías de enerxía como Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP e Viesgo. É necesario saber que o organismo que regula a actividade desta provincia é a Deputación provincial de Ourense e trátase dunha área que pertence á Comunidade Autónoma de Galicia.