CONCURSO “TARXETAS DE NADAL TERRAS DE AGUIAR 2018”

CONCURSO “TARXETAS DE NADAL TERRAS DE AGUIAR 2018”

O ámbito do concurso é local, podendo participar no mesmo todos os veciños e veciñas que así o desexen.

Categorías que se establecen:

 • Menores de 4 anos
 • De 5 a 7 anos
 • De 8 a 10 anos
 • De 11 a 15 anos
 • Maiores de 16 anos

Requisitos para participar:

 • As obras deberán ser inéditas.
 • Cada participante poderá presentar un máximo de dúas obras.
 • Os traballos presentaranse baixo lema ou pseudónimo, os que non se presenten así non serán admitidos. Dentro dun sobre pechado co pseudónimo por fóra,  especificar os datos persoais e teléfono de contacto.
 • O material a empregar é libre.
 • De levar texto, acéptase nas dúas linguas oficiais.

O lugar de presentación Biblioteca Municipal.

O prazo de admisión Ata o 30 de novembro ás 19:00 h.

O xurado emitirá o fallo das postais gañadoras en cada categoría e do premio especial, que será publicado na páxina web do concello.

Premios: 

Categoría menores de 4 anos, categoría de 5 a 7 anos e categoría de 8 a 10 anos:

 • Primeiro premio: Material escolar + lote de libros
 • Segundo premio: Material escolar + lote de libros
 • Terceiro premio: Material escolar + lote de libros

Categoría menores de 4 anos, categoría de 5 a 7 anos e categoría de 8 a 10 anos:

 • Primeiro premio: Material escolar + lote de libros
 • Segundo premio: Material escolar + lote de libros
 • Terceiro premio: Material escolar + lote de libros

Categoría menores de 4 anos, categoría de 5 a 7 anos e categoría de 8 a 10 anos:

 • Primeiro premio: Material escolar + lote de libros
 • Segundo premio: Material escolar + lote de libros
 • Terceiro premio: Material escolar + lote de libros

Categoría de 11 a 15 anos

 • Primeiro premio: Vale de 60 euros
 • Segundo premio Vale de 40 euros
 • Terceiro premio: Estoxo de pinturas

Categoría mais de 16 anos

 • Primeiro premio: 100 €
 • Segundo premio: 75€
 • Terceiro premio: 50€

Premio especial:  dotado de 100€ á tarxeta máis significativa, de entre todas as tarxetas presentadas. Este premio consistirá ademais na impresión da tarxeta e o seu reparto a todos os veciños e veciñas do municipio co saúdo de Nadal do alcalde e da corporación.

Os premios entregaranse coincidindo coa festa de Reis que se celebrará no salón de actos do Concello o día 5 de xaneiro de 2019.