Ayudas para comprar equipos informáticos

Ayudas para comprar equipos informáticos

Para os efectos oportunos, publícase a continuación a Resolución da Alcaldía en relación ás axudas concedidas destinadas a facilitar a compra de equipos informáticos vinculados ao ensino regrado online para os cursos 2019-2020 ou 2020-2021 Programa Reactiva Pereiro: medidas complementarias de apoio ás familias.

Procedemento: Axudas destinadas a facilitar a compra de equipos informáticos vinculados ao ensino regrado online para os cursos 2019-2020 ou 2020-2021 Programa Reactiva Pereiro: medidas complementarias de apoio ás familias.

DESCARGAR RESOLUCION