AULA CONCILIA Puente de la Constitución, Día 7

AULA CONCILIA Puente de la Constitución, Día 7

ÁBRESE O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á “AULA CONCILIA PONTE CONSTITUCIÓN” Día 7

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais.

Prazo de entrega: do 27 de novembro ao 1 de decembro.

Publicación das listas de admitidos: 4 decembro, no blog da aula.

Os ususri@s que xa utilizan o servizo só deberán inscribirse na aula, os novos deberán presentar a seguinte documentación:

  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada (descargar ficha de inscripción).
  2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
    1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
  6. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
  7. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.
  8. Fotografía de carné d@ menor  (nen@s de 4º de infantil).

Tfno. de información 988 25 93 85

 

Descargar Inscripción