Actas coa proposta do Tribunal Cualificador

Actas coa proposta do Tribunal Cualificador

Actas coa proposta do Tribunal Cualificador para formar parte da Bolsa de Emprego 2016/2017

  • Acta Proposta do Tribunal  Bolsa de emprego 2016 -2017 Chofer motobomba (consultar)
  • Acta Proposta do Tribunal Bolsa de emprego 2015-2016 OMIX (consultar)
  • Acta Proposta do Tribunal Bolsa de emprego 2016 -2017 Axudante electricista (consultar)
  • Acta Proposta do Tribunal Bolsa de emprego 2016 -2017 Péon medio ambiente (consultar)
  • Acta Proposta do Tribunal Bolsa de emprego 2016-2017 Auxiliar de axuda no fogar (consultar)
  • Acta Proposta do Tribunal Bolsa de emprego 2016-2017 Limpador (consultar)
  • Acta Proposta do Tribunal Bolsa de emprego 2016-2017 Monitor concilia (consultar)
  • Acta Proposta do Tribunal Bolsa de emprego 2016-2017 Monitor deportivo (consultar)
  • Acta Proposta do Tribunal Bolsa de emprego 2016-2017 Peón construcion (consultar)
  • Acta Proposta do Tribunal Bolsa de emprego 2016-2017 Chofer rozadora (consultar)