Acta definitiva e proposta de contratación do Tribunal Cualificador.- Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

Acta definitiva e proposta de contratación do Tribunal Cualificador.- Expediente de selección subvención APROL RURAL 2023 (Peón forestal)

EXPEDIENTE DE SELECCIÓN SUBVENCIÓN APROL RURAL 2023 (PEÓN FORESTAL)

Nas instalacións do Salón de Plenos da Casa do Concello do Pereiro de Aguiar, sendo as 12:00 horas do día 11 de maio de 2023 reúnese de novo o Tribunal Cualificador que xulgou os exercicios das probas selectivas para a provisión de tres (3) prazas de peón forestal (persoal laboral temporal), do proceso de selección de persoas desempregadas para a obra/ servizo “Tarefas de silvicultura e limpeza de montes” (peóns forestais), ao abeiro do disposto no artigos 14 e 15 da ORDE do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2023 (DOG núm. 22, do mércores 1 de febreiro de 2023)

 

Descargar Resolucion